Samarbetspartners

Wellnetloggany

Friskvard

Liveit

Söderberg-partners

Våra särskilda resevillkor

1. Anmälan och betalning.
Efter anmälan är registrerad skickar vi en bekräftelse och en avisering för betalning till vårt bankgiro. Efter betalningen är registrerad är anmälan bindande.


2. Reseförsäkring och avbeställningsskydd.
Vi rekommenderar alltid våra resenärer att på egen hand teckna lämplig reseförsäkring och avbeställningsskydd inför den aktiva resan med oss.


3. Avbeställning.
Anmälan till resan eller arrangemanget är bindande.
Ingen återbetalning vid avbokning.

4 Minimiantal.
Minsta antalet deltagare anges vid respektive resa och event. Detta antal är gränsen för att resan eller eventet ska kunna genomföras. Om resan eller eventet måste ställas in så återbetalas aktivitetens fulla pris och resenärer kan inte ställa några ytterligare krav på ersättning.

5. Ansvar.
Samtliga resenärer deltar på egen risk. Det är var och ens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning.
Eventbolaget kan ej hållas ansvarig för skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. Nordic Military Training åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteten. Resenären är ansvarig att teckna egen för resan passande försäkring. För samtliga guidade aktiviteterna är det de externa arrangörerna som har ansvaret. Det är således dennes villkor och försäkringar som gäller under aktiviteterna och vid eventuella tillbud.

6. Ändring av priset.
Vid kostnadsökningar pga ändrade skatter, avgifter och växelkurser har NMT rätt att justera priset fram till 21 dagar före avresa, dock max 500kr

7. Resornas karaktär.
Nodic Military Training betalar ej kostnader som orsakas av resenärens bristande kondition eller andra personliga omständigheter. Det åligger resenären själv att välja en resa och aktivitet med sådan svårighetsgrad att han eller hon kan deltaga.

8 Inställning av aktivitet.
Yttre omständigheter som t ex dåligt väder, högt vatten, svåra förhållanden etc kan göra att aktiviteter måste ändras eller ställas in. Programmet i resorna kan ändras men kommer i sin helhet täcka alla moment. Vid turer finns oftast någon likvärdig aktivitet men om den måste ställas in så återbetalas aktivitetens fulla pris och resenärer kan inte ställa några ytterligare krav på ersättning. Vi förbehåller oss rätten att ändra ledare samt programpunkter i det angivna programmet.

9. Reklamation.
Den som eventuellt har anmärkningar beträffande resan/aktiviteter/boende måste framföra dessa omgående på plats och till Eventbolaget på telefon 0733-320984.

10. Resegaranti.
Vid köp av paketresa (boende och aktiviteter) gäller paketreselagen. Eventbolaget ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer om Lagen om paketresor här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921672-om-paketresor_sfs-1992-1672/

© 2019 Nordic Military Training

Södra Fiskartorpsvägen 24
114 33 Stockholm

Mail: info@nordicmilitarytraining.org